Kurumsal

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

RADKAL üst yönetimi,

  • RADKAL’ın faaliyetlerini sürdürmesi sırasında TS EN ISO/IEC 17020 standardı Ek-A’da tanımlanmış olan bağımsızlık ilkelerine uyacağını ve tarafsız olacağını;
  • RADKAL çalışanları üzerinde hiçbir şekilde maddi ve manevi baskı yapmayacağını;
  • Personelinin yaptığı işlerde ve verdiği eğitimlerde tarafsızlık, gizlilik ilkesine her zaman sadık kalması için gerekli tüm şartları sağlayacağını;
  • Müşterilere ait ticari, teknik gizli bilgileri, muayene sonuçlarını ve tescilli hakları koruyup muhafaza edeceğini 

beyan eder.

Muayene raporları, yasal gereklilikler nedeniyle mahkeme, bakanlıklar ve bağlı kurumları gibi yasal otoriteler ile paylaşılabilir.