Kurumsal

Vizyon / Misyon

Vizyon
Sürekli gelişen teknolojiye bilimsel ve teknik alt yapımızla ayak uydurmak, ulusal ve uluslararası metroloji enstitüleri üzerinden izlenebilirlik zincirini sürdürmek ve TS EN ISO/IEC 17020 standardını uygulayıp sürekli iyileştirerek bölgemizde lider bir kuruluş olmak

Misyon
Kaliteli sağlık hizmetine ulaşmak tüm insanların hakkıdır» ilkesinden yola çıkarak, radyoloji ve nükleer tıp alanında kullanılan cihazların kalite kontrol testlerinin ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde tarafsız ve bağımsız bir şekilde yaparak insanlara ulaşan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır.