Hizmetler

Nükleer Tıp Kalite Kontrolü

Nükleer Tıp departmanlarında kullanılmakta olan tüm görüntüleme ve sayım sistemleri için TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyonuna sahip firmamız, biyomedikal donanımınız için en üst düzeyde kalite kontrol hizmeti sağlamaktadır. Sağladığımız kalite kontrol hizmetleri, uluslararası standartlar ve kuruluşlarca önerilmiş testleri içermektedir.

Verdiğimiz hizmet, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun “Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu - 2016 revizyonu” ve yine Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Kalite Standartları SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01), DMC05 standardı” gerekliliklerini karşılamaktadır.

Biyomedikal türlere göre uyguladığımız test parametreleri ağıdaki gibidir:

 • İçsel (Intrinsic) uzaysal ayırma gücü
 • İçsel uzaysal lineerite
 • İçsel enerji ayırma gücü
 • İçsel Homojenite
 • Daraltılmış ve Asimetrik enerji pencerelerinde içsel homojenite
 • Çoklu-pencere uzaysal kayıt
 • Havada içsel sayım hızı performansı
 • 75 kcps sayım hızında içsel uzaysal ayırma gücü
 • 75 kcps sayım hızında içsel homojenite
 • Sistem (Extrinsic) homojenitesi
 • Sistem uzaysal ayırma gücü
 • Sistem uzaysal ayırma gücü (saçıcı ortamda)
 • Sistem planar hassasiyeti ve penetrasyon
 • Dedektör zırhlaması
 • Sistem sayım hızı performansı (saçıcı ortamda)
 • Kolimatör delik hizalaması
 • Tüm vücut taraması sistem uzaysal ayırma gücü
 • Bilgi toplama zamanlaması
 • Dinamik bilgi toplama zamanlaması
 • ECG-Gated bilgi toplama zamanlaması
 • İçsel (Intrinsic) uzaysal ayırma gücü
 • İçsel uzaysal lineerite
 • İçsel enerji ayırma gücü
 • İçsel Homojenite
 • Daraltılmış ve Asimetrik enerji pencerelerinde içsel homojenite
 • Çoklu-pencere uzaysal kayıt
 • Havada içsel sayım hızı performansı
 • 75 kcps sayım hızında içsel uzaysal ayırma gücü
 • 75 kcps sayım hızında içsel homojenite
 • Sistem (Extrinsic) homojenitesi
 • Sistem uzaysal ayırma gücü
 • Sistem uzaysal ayırma gücü (saçıcı ortamda)
 • Sistem planar hassasiyeti ve penetrasyon
 • Dedektör zırhlaması
 • Sistem sayım hızı performansı (saçıcı ortamda)
 • Kolimatör delik hizalaması
 • Tüm vücut taraması sistem uzaysal ayırma gücü
 • Bilgi toplama zamanlaması
 • Dinamik bilgi toplama zamanlaması
 • ECG-Gated bilgi toplama zamanlaması
 • Sistem hizalaması (COR)
 • SPECT uzaysal ayırma gücü
 • SPECT uzaysal ayırma gücü (saçıcı ortamda)
 • Sistem hacim hassasiyeti
 • Hassasiyet ve homojenitenin açı ile değişimi
 • Dedektörler arası hassasiyet farklılığı
 • Tomografik toplam sistem performansı
  • Tomografik homojenite
  • Tomografik gürültü
  • Tomografik kontrast
 • İçsel (Intrinsic) uzaysal ayırma gücü
 • İçsel uzaysal lineerite
 • İçsel enerji ayırma gücü
 • İçsel Homojenite
 • Daraltılmış ve Asimetrik enerji pencerelerinde içsel homojenite
 • Çoklu-pencere uzaysal kayıt
 • Havada içsel sayım hızı performansı
 • 75 kcps sayım hızında içsel uzaysal ayırma gücü
 • 75 kcps sayım hızında içsel homojenite
 • Sistem (Extrinsic) homojenitesi
 • Sistem uzaysal ayırma gücü
 • Sistem uzaysal ayırma gücü (saçıcı ortamda)
 • Sistem planar hassasiyeti ve penetrasyon
 • Dedektör zırhlaması
 • Sistem sayım hızı performansı (saçıcı ortamda)
 • Kolimatör delik hizalaması
 • Tüm vücut taraması sistem uzaysal ayırma gücü
 • Bilgi toplama zamanlaması
 • Dinamik bilgi toplama zamanlaması
 • ECG-Gated bilgi toplama zamanlaması
 • Sistem hizalaması (COR)
 • SPECT uzaysal ayırma gücü
 • SPECT uzaysal ayırma gücü (saçıcı ortamda)
 • Sistem hacim hassasiyeti
 • Hassasiyet ve homojenitenin açı ile değişimi
 • Dedektörler arası hassasiyet farklılığı
 • Tomografik toplam sistem performansı
  • Tomografik homojenite
  • Tomografik gürültü
  • Tomografik kontrast
 • Gürültü
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Lineer boyutlar ve piksel boyutu
 • BT numarası doğrusallığı
 • BT numarası homojenitesi
 • Alçak kontrast ayırma gücü
 • Görüntülenen kesit kalınlığı
 • Işınlanan kesit kalınlığı
 • Geometrik etkinlik
 • Bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI)
 • Tüp çıkışı (havada CTDI ölçümü)
 • Odak nokta boyutu ve hizalanması
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Hasta pozisyonlama ışıkları
  • İç ve dış tarama düzlemi ışıkları uyumu
  • Tarama düzlemi ışığı ile tarama düzleminin uyumu
  • Koronal ve sagital düzlem ışıkları
 • Masa hareketi
  • Masa hareketi göstergesinin doğruluğu
  • Aksiyel hareket
  • Helikal hareket
 • Gantri eğimi
 • Tarama Projeksiyonu Radyogramı (SPR)
  • SPR görüntüleme performansı
  • Havada SPR dozu
  • Fantomda SPR dozu
 • Uzaysal ayırma gücü
 • Saçılma fraksiyonu ölçümü
 • Sayım kayıpları ölçümü
 • Rastgele olay ölçümü
 • Hassasiyet
 • Enerji ayırma gücü
 • Sayım kaybı ve rastgele olay düzeltmesi doğruluğu
 • Atenüasyon ve saçılma düzeltmesi doğruluğu
 • Görüntü kalitesi
 • Uzaysal ayırma gücü
 • Saçılma fraksiyonu ölçümü
 • Sayım kayıpları ölçümü
 • Rastgele olay ölçümü
 • Hassasiyet
 • Enerji ayırma gücü
 • Sayım kaybı ve rastgele olay düzeltmesi doğruluğu
 • Atenüasyon ve saçılma düzeltmesi doğruluğu
 • Görüntü kalitesi
 • Gürültü
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Lineer boyutlar ve piksel boyutu
 • BT numarası doğrusallığı
 • BT numarası homojenitesi
 • Alçak kontrast ayırma gücü
 • Görüntülenen kesit kalınlığı
 • Işınlanan kesit kalınlığı
 • Geometrik etkinlik
 • Bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI)
 • Tüp çıkışı (havada CTDI ölçümü)
 • Odak nokta boyutu ve hizalanması
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Hasta pozisyonlama ışıkları
  • İç ve dış tarama düzlemi ışıkları uyumu
  • Tarama düzlemi ışığı ile tarama düzleminin uyumu
  • Koronal ve sagital düzlem ışıkları
 • Masa hareketi
  • Masa hareketi göstergesinin doğruluğu
  • Aksiyel hareket
  • Helikal hareket
 • Gantri eğimi
 • Tarama Projeksiyonu Radyogramı (SPR)
  • SPR görüntüleme performansı
  • Havada SPR dozu
  • Fantomda SPR dozu
 • Uzaysal ayırma gücü
 • Saçılma fraksiyonu ölçümü
 • Sayım kayıpları ölçümü
 • Rastgele olay ölçümü
 • Hassasiyet
 • Enerji ayırma gücü
 • Sayım kaybı ve rastgele olay düzeltmesi doğruluğu
 • Atenüasyon ve saçılma düzeltmesi doğruluğu
 • Görüntü kalitesi
 • Manyetik alan homojenitesi
 • Geometrik doğruluk
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Kesit kalınlığı doğruluğu
 • Kesit pozisyonu doğruluğu
 • Sinyal gürültü oranı (SNR)
 • Görüntü homojenitesi
 • Sinyal gölgelenmesi
 • Düşük kontrast algılanabilirliği
 • Yüksek gerilim
 • Sıfırlama
 • Saat doğruluğu
 • Background ölçümü
 • Kontrol kaynağı cevabı (stabilite)
 • Doğruluk
 • Kesinlik
 • Rölatif cevap
 • Lineerite
 • Hassasiyet
 • Saçıcı ortamda hassasiyet
 • Yan zırhlamada hassasiyet
 • Saçılan radyasyona hassasiyet
 • Saçıcı ortamda uzaysal ayırma gücü
 • Saçıcı ortama dağılmış aktiviteye hacim hassasiyeti
 • Kısa-dönem hassasiyet stabilitesi (Ki-kare testi)
 • Saçıcı ortamda sayım hızı kapasitesi
 • Saçıcı ortamda açısal ayırma gücü
 • Enerji ayırma gücü
 • Yan ve arka zırhlama
 • Enerji kalibrasyonu
 • Enerji ayırma gücü
 • Hassasiyet
 • Sayım kesinliği (Ki-kare testi)
 • Background sayım hızı
 • Aktivite cevap lineeritesi
 • Enerji kalibrasyonu
 • Enerji ayırma gücü
 • Hassasiyet
 • Sayım kesinliği (Ki-kare testi)
 • Background sayım hızı
 • Aktivite cevap lineeritesi