Hizmetler

Radyoloji Kalite Kontrolü

Radyoloji departmanlarında kullanılmakta olan tüm görüntüleme sistemleri için TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyonuna sahip firmamız, biyomedikal donanımınız için en üst düzeyde kalite kontrol hizmeti sağlamaktadır. Sağladığımız kalite kontrol hizmetleri, uluslararası standartlar ve kuruluşlarca önerilmiş testleri içermektedir.

Verdiğimiz hizmet, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun “Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu - 2016 revizyonu” ve yine Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Kalite Standartları SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01), DMC05 standardı” gerekliliklerini karşılamaktadır.

Biyomedikal türlere göre uyguladığımız test parametreleri ağıdaki gibidir:

 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Tüp çıkışı ve kararlılığı
 • Işınlamanın tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı
 • Işınlama süresi
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Odak nokta boyutu
 • X-ışını – Işık alanı uyumu ve demet dikliği
 • Grid ayarı
 • Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu
 • Otomatik ışınlama kontrolü
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Tüp çıkışı ve kararlılığı
 • Işınlamanın tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı
 • Işınlama süresi
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Odak nokta boyutu
 • X-ışını – Işık alanı uyumu ve demet dikliği
 • Grid ayarı
 • Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu
 • Otomatik ışınlama kontrolü
 • Dedektör doz indeksi (DDI)
 • Sinyal iletim özelliği
 • DDI tekrarlanabilirliği
 • CR görüntü plakalarının uyumu
 • CR okuyucuları arası farklılık değerlendirmesi
 • Gürültü
 • Homojenite ölçümü
 • Silme etkinliği
 • Eşik kontrast-ayrıntı
 • Dedektör hava kerma ile gürültü değişimi
 • Sinyal-gürültü oranı
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Bulanıklık
 • Lazer fonksiyonu değerlendirmesi
 • Skalalandırma hataları
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Gürültü güç spektrumu (NPS)
 • Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE)
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Tüp çıkışı ve kararlılığı
 • Işınlamanın tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı
 • Işınlama süresi
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Odak nokta boyutu
 • X-ışını – Işık alanı uyumu ve demet dikliği
 • Grid ayarı
 • Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu
 • Otomatik ışınlama kontrolü
 • Dedektör doz indeksi (DDI)
 • Sinyal iletim özelliği
 • Gürültü
 • Homojenitenin görsel değerlendirmesi ve ölçümü
 • Bozuk dedektör elementi değerlendirmesi
 • Bulanıklık, çizgi hataları ve ilmek artefaktları değerlendirmesi
 • İlmek artefaktı ölçümü
 • Görüntüde geri kalanın ölçümü
 • Eşik kontrast-ayrıntı algılanabilirliği
 • Dedektör hava kerma ile gürültü değişimi
 • Sinyal-gürültü oranı
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Skalalandırma hataları
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Gürültü güç spektrumu (NPS)
 • Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE)
 • Manyetik alan homojenitesi
 • Geometrik doğruluk
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Kesit kalınlığı doğruluğu
 • Kesit pozisyonu doğruluğu
 • Sinyal gürültü oranı (SNR)
 • Görüntü homojenitesi
 • Sinyal gölgelenmesi
 • Düşük kontrast algılanabilirliği
 • Gürültü
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Lineer boyutlar ve piksel boyutu
 • BT numarası doğrusallığı
 • BT numarası homojenitesi
 • Alçak kontrast ayırma gücü
 • Görüntülenen kesit kalınlığı
 • Işınlanan kesit kalınlığı
 • Geometrik etkinlik
 • Bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI)
 • Tüp çıkışı (havada CTDI ölçümü)
 • Odak nokta boyutu ve hizalanması
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Hasta pozisyonlama ışıkları
  • İç ve dış tarama düzlemi ışıkları uyumu
  • Tarama düzlemi ışığı ile tarama düzleminin uyumu
  • Koronal ve sagital düzlem ışıkları
 • Masa hareketi
  • Masa hareketi göstergesinin doğruluğu
  • Aksiyel hareket
  • Helikal hareket
 • Gantri eğimi
 • Tarama Projeksiyonu Radyogramı (SPR)
  • SPR görüntüleme performansı
  • Havada SPR dozu
  • Fantomda SPR dozu
 • Mamografi sistemi değerlendirmesi
 • X-ışını – Işık alanı uyumu
 • X-ışını – Film alanı uyumu
 • Sızıntı radyasyon
 • Sıkıştırma kuvveti
 • Kalınlık göstergesi doğruluğu
 • Odak nokta boyutu
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Tüp çıkışı
  • Tüp çıkışı tekrarlanabilirliği
  • Özgül tüp çıkışı
  • Özgül tüp çıkışı hızı
  • Tüp çıkışının tüp gerilimi ile değişimi
  • Tüp çıkışının mAs ile değişimi
 • Grid faktörü
 • Grid artefaktı
 • Görüntü homojenitesi
 • Otomatik ışınlama kontrolü (AEC)
  • Hedef optik yoğunluk
  • Tekrarlanabilirlik
  • Meme kalınlığı ile değişim
  • Tüp gerilimi ile değişim
  • Işınlama süresi
  • Koruyucu zamanlayıcı
 • Ortalama glandüler doku dozu
 • Klinik görüntü kalitesi
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Mamografi sistemi değerlendirmesi
 • X-ışını – Işık alanı uyumu
 • Sızıntı radyasyon
 • Sıkıştırma kuvveti
 • Kalınlık göstergesi doğruluğu
 • Odak nokta boyutu
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Tüp çıkışı
  • Tüp çıkışı tekrarlanabilirliği
  • Özgül tüp çıkışı
  • Özgül tüp çıkışı hızı
  • Tüp çıkışının tüp gerilimi ile değişimi
  • Tüp çıkışının mAs ile değişimi
 • Grid faktörü
 • Grid artefaktı
 • Görüntü homojenitesi
 • Otomatik ışınlama kontrolü (AEC)
  • Hedef optik yoğunluk
  • Tekrarlanabilirlik
  • Meme kalınlığı ile değişim
  • Tüp gerilimi ile değişim
  • Işınlama süresi
  • Koruyucu zamanlayıcı
 • Ortalama glandüler doku dozu
 • Klinik görüntü kalitesi
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Gürültü güç spektrumu (NPS)
 • Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE)
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Tüp çıkışı
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Hasta giriş dozu
 • Maksimum ışınlama hızı
 • Görüntü güçlendirici giriş dozu
 • Otomatik parlaklık kontrolü
 • X-ışını demeti kolimasyonu
 • Alan boyutu ve bozulma
 • Gri skala testi
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Alçak kontrast ayırma gücü
 • Eşik kontrast-ayrıntı algılanabilirliği
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Tüp çıkışı
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • Hasta giriş dozu
 • Maksimum ışınlama hızı
 • Görüntü güçlendirici giriş dozu
 • Otomatik parlaklık kontrolü
 • X-ışını demeti kolimasyonu
 • Alan boyutu ve bozulma
 • Gri skala testi
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Alçak kontrast ayırma gücü
 • Eşik kontrast-ayrıntı algılanabilirliği
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Gürültü güç spektrumu (NPS)
 • Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE)
 • Fiziksel ve mekanik inceleme
 • Monitör ayarı ve doğruluğu
 • Görüntü homojenitesi
 • Penetrasyon (görüntüleme) derinliği
 • Mesafe doğruluğu
 • Anekoik obje görüntüleme
 • Aksiyel ayırma gücü
 • Lateral ayırma gücü
 • Ölü bölge
 • Fiziksel ve mekanik inceleme
 • Monitör ayarı ve doğruluğu
 • Görüntü homojenitesi
 • Penetrasyon (görüntüleme) derinliği
 • Mesafe doğruluğu
 • Anekoik obje görüntüleme
 • Aksiyel ayırma gücü
 • Lateral ayırma gücü
 • Ölü bölge
 • Doppler sinyal hassasiyeti
 • Renkli Doppler akım hassasiyeti
 • Derinde akım hassasiyeti
 • Renkli Doppler – B-Mod görüntü uyumu
 • Akım yönü doğruluğu
 • Akış hızı okuma doğruluğu
 • Örnek geçit pozisyonu doğruluğu
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Işınlama süresi
 • Tüp çıkışı
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • X-ışını demeti boyutu
 • Görüntü homojenitesi
 • Sınırlayıcı uzaysal ayırma gücü
 • Kolimatör çıkışında doz ölçümü
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Işınlama süresi
 • Tüp çıkışı
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • X-ışını demeti boyutu
 • Görüntü tekrarlanabilirliği ve homojenitesi
 • X-ışını demeti hizalanması
 • Işınlamanın tüp hareketi ile senkronizasyonu
 • Doz-alan çarpımı (DAP) ölçümü
 • Tüp çıkışı tekrarlanabilirliği
 • Tüp çıkışı kararlılığı
 • Tüp gerilimi (kVp)
 • Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu
 • X-Işını demeti boyutu
 • X-Işını demeti hizalaması
 • Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu
 • Bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI)
 • Doz-alan çarpımı (DAP) ölçümü
 • BT numarası doğruluğu
 • Kontrast detay değerlendirmesi
 • Görüntü homojenitesi ve artefakt değerlendirmesi
 • Gürültü
 • Yüksek kontrast ayırma gücü
 • Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF)
 • Geometrik doğruluk
 • Kemik mineral yoğunluğu doğruluğu
 • Film-ekran teması
 • Kaset ve ekranların görsel muayenesi
 • Ekranların rölatif hızları
 • Developer sıcaklığı
 • Film karakteristik eğrisi
 • Taban+Sis
 • Film hız indeksi
 • Kontrast indeksi
 • Tazeleme hızı
 • Developer ve Fikser pH ölçümü
 • Karanlık oda güvenlik ışığı
 • Karanlık oda ışık kaçağı
 • Monitör görsel muayenesi
 • Monitör gri skala muayenesi
 • Monitör uzunluk ve açı kalibrasyonu
 • Monitör ayırma gücü
 • Monitör homojenitesi
 • DICOM gri skala kalibrasyonu
 • Monitörler arası farklılıklar
 • Yazıcı kalibrasyonu
 • Yazıcı optik yoğunluk kararlılığı
 • Yazıcı görüntü kalitesi
 • Görsel muayene
 • Parlaklık
 • Homojenite
 • Negatoskoplar arası farklılıklar
 • Oda aydınlatması