Kurumsal

Kalite Politikamız

Radkal verdiği radyoloji kalite kontrol muayene hizmetlerini en son teknolojiyi kullanarak, en hızlı bir şekilde vermeyi amaçlar.

Radkal üst yönetimi, muayene çalışmalarında görev alan yeterli teknik ve mesleki yeterliliğe sahip personelin, sürekli eğitim ve becerisini geliştirerek,  sistem dokümantasyonunda kullanılan Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların okunması, anlaşılması ve görevlerinde etkin bir şekilde kullanması için gerekli çalışmalar yapacağını garanti eder.

Radkal, gizlilik, bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri ve müşteri ile mutabık kalınan muayene yöntemlerinin uygulanacağını; ölçümlerde, sertifikada belirtilen referans cihazlarının kullanılacağını; laboratuvarlar arası karşılaştırmalar ile güvenilirliği sürekli kılacak şekilde; Ulusal ve Ulusalararası Metroloji Enstitüleri üzerinden izlenebilirlik zincirini sürdürerek, müşteri beklentilerini karşılayacağını temin eder.

Radkal üst yönetimi; tüm personelin Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 17020 standardı, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayıp sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.